DOBRODOŠLI U

KLUB OSMIJEHA

Pristupnica za Klub Osmijeha

  Lični podaci

  *za status penzionera OBAVEZNO napisati Matični broj penzionera i dostaviti na uvid skeniran ček od penzije prilikom slanja popunjene pristupnice.  Dodatna kartica

  Sakupljajte bodove u krugu porodice! Dodatna kartica - za punoljetne članove vaše porodice!
  *za status penzionera OBAVEZNO napisati Matični broj penzionera i dostaviti na uvid skeniran ček od penzije prilikom slanja popunjene pristupnice.  Karticu želim da preuzmem (označite i dopunite adresu):
  Vašu novu karticu Klub osmijeha možete preuzeti ili će Vam biti dostavljena na kućnu adresu, prema Vašem izboru, najkasnije u roku
  od 10 radnih dana, od dana predavanja pristupnice.

  Obavještenja  Izjava podnosioca zahtjeva:

  Pristupnica je elektronska i važi bez potpisa korisnika.