DOBRODOŠLI U

KLUB OSMIJEHA

Pristupnica za Klub Osmijeha

Lični podaci

*za status penzionera OBAVEZNO napisati Matični broj penzionera i dostaviti na uvid skeniran ček od penzije prilikom slanja popunjene pristupnice.Dodatna kartica

Sakupljajte bodove u krugu porodice! Dodatna kartica - za punoljetne članove vaše porodice!
*za status penzionera OBAVEZNO napisati Matični broj penzionera i dostaviti na uvid skeniran ček od penzije prilikom slanja popunjene pristupnice.Karticu želim da preuzmem (označite i dopunite adresu):
Vašu novu karticu Klub osmijeha možete preuzeti ili će Vam biti dostavljena na kućnu adresu, prema Vašem izboru, najkasnije u roku
od 10 radnih dana, od dana predavanja pristupnice.

ObavještenjaIzjava podnosioca zahtjeva:

Pristupnica je elektronska i važi bez potpisa korisnika.